PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Česká Lípa

Město Česká Lípa se rozkládá v severní části České republiky, na obou březích řeky Ploučnice.

Město na první pohled upoutá systematicky udržovanou městskou památkovou zónou. Centrum tvoří původní historické jádro města se dvěma náměstími - náměstí T.G. Masaryka a Škroupovo náměstí. Z historických památek stojí za zmínku areál Augustiniánského kláštera a ambient kláštera, kde se nachází Vlastivědné muzeum a galerie s rozsáhlými historickými i přírodovědnými expozicemi. Součástí areálu je i klášterní zahrada v pojetí renesančně - francouzském. Její centrální část tvoří zahradní divadlo (amfiteátr). V centru města se nachází také několik secesních domů s bohatě zdobenými průčelími štukovým ornamentálním dekorem, tvarově výraznými okny a střešními štíty, radnice s novorenesančním průčelím, kostel Narození Panny Marie, Červený dům - renesanční lovecký letohrádek zdobený psaníčkovými a obrazovými sgrafity s arkádami. Centrem společenských a kulturních akcí se stal vodní hrad Lipý, který je chráněn jako kulturní památka.

Česká Lípa je díky své ideální poloze považována za turistickou křižovatku Českého severu a vyhledávaným rájem turistů a cykloturistů. Ze severu je obklopena Lužickými horami, západním směrem Českým středohořím a k jihu se rozkládá Podbezdězí – kraj K. H. Máchy. Již několik kilometrů na jih od České Lípy naleznete jedinečnou národní přírodní památku Peklo – krásný lužní les tvořený skalními pískovcovými stěnami a potoční nivou Robečského potoka. Celou rezervací vede také naučná stezka Peklo, která kopíruje červenou turistickou trasu z městské části Dubice až do obce Zahrádky. Příjemnou procházku s mnoha zajímavostmi nabízí i nově vybudovaná naučná stezka Hubertova stezka na území městských lesů. Dvoukilometrový okruh s upravenými cestami je vhodný pro pěší turisty, maminky s kočárky i cyklisty. Severozápadním směrem vedou turistické a cyklistické trasy kolem přírodních památek Mokřad v nivě Šporky, Manušické rybníky, Cihelenské a Stužnické rybníky.

Přímo ve městě je pro aktivní odpočinek k dispozici městský stadion s nově vybudovaným umělým povrchem atletické dráhy, rekonstruovaný bazén Sever, venkovní antukové kurty, tenisová hala s bohatým relaxačním zázemím. V nedaleké blízkosti se také nachází známý autodrom Sosnová.

Česká Lípa - oficiální stránkyWeb: 

Městské informační centrum Česká Lípa - nám. T.G.Masaryka 2, 470 36 Česká Lípa, tel.: 487 881 105, fax: 487 881 105, e-mail: mic@mucl.cz

Vlastivědné muzeum v České Lípě - sídlí v areálu bývalého Augustiniánského kláštera. K vidění jsou specializované expozice, v přízemí cizokrajná zvířena, hmyz a geologie, v prvním patře jsou regionální sbírky přírodovědné a historické. Nedílnou součástí muzea je i klášterní zahradaWeb: 

Vodní hrad Lipý - původní gotický vodní hrad z 13. století byl v 17. století přestavěn na renesanční zámek, který byl po druhé světové válce z větší části zbourán. Po roce 1995 jsou zbytky původního hradu upravovány a areál vodního hradu Lipý je využíván pro kulturní akce města. Je chráněn jako kulturní památka České republikyWeb: 

Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě - v bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, která představuje prostřednictvím nálezů a obrazových panelů, široké téma využívání jeskyní a skalních převisů člověkem od loveckého pravěku po 20. století. Druhá expozice je věnována archeologii města a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě. Vězeňský kout je věnován vlastnímu objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva v České LípěWeb: 

Českolipské sportovní středisko Sportareál - provozuje plavecký bazén Sever, zimní stadion, sportovní halu, víceúčelovou halu, městský stadion s atletickou dráhou s umělým povrchem, dále je zde hřiště na basketbal, volejbal, florbal, vybíjenou, nohejbal a tenisové kurtyWeb: 

Veřejné akvarium v České Lípě - živá expozice tropický ryb z Jižní Ameriky, Afriky a Asie. Na poměrně malé ploše se nachází řada velkých a ještě více menších akvárií v kterých se nachází zhruba 80 druhů tropických rybWeb: 

Spolu ke hvězdám - Online hra pro partnery, skvělé jako dárek z lásky. Web: www.together2stars.com/cs

Česká Lípa - NáměstíČeská Lípa - Náměstí
Náměstí
Česká Lípa - zbytky opevněníČeská Lípa - zbytky opevnění
Zbytky opevnění
Česká Lípa - Celkový pohledČeská Lípa - Celkový pohled
Celkový pohled
Fotografie uživatelů
Špičák-pohled z ochozu
Špičák-rozhledna z r. 1884,veřejnosti nepřístupná
Špičák-rozhledna z r. 1884,veřejnosti nepřístupná
Česká Lípa-pod Špičákem
Česká Lípa - Špičák (459m)
Česká Lípa-Holý vrch
Špičák od Lípy
Hrad Lipý
Hrad Lipý
Hrad Lipý
Hrad Lipý
Hrad Lipý